چهار بنا در نقش جهان

1- مسجد شیخ لطف الله:

در ضلع شرقی نقش جهان مسجدی قرار دارد که دارای یک شبستان زیرزمینی است که کف گنبدخانه را از سطح زمین بالاتر قرار داده است. معمار این مسجد استاد محمدرضا بن حسین بنا اصفهانی است.

2- مسجد جامع عباسی:

در جبهه جنوبی میدان (نقش جهان)یکی از زیباترین مساجد جهان اسلام قرار گرفته است. این مسجد به دستور شاه عباس اول و توسط استاد علی اکبر اصفهانی در قرن یازدهم ه.ق(17م) بنا گردید.

3- کاخ عالی قاپو:

کاخ عالی قاپودر ضلع غربی میدان بزرگ نقش جهان و به دستور شاه عباس اول صفوی بر شالوده بنائی به جای مانده از دوران پیشین، در شش طبقه و با ارتفاعی در حدود 36 متر و به منزله ورودی دولتخانه صفوی و مکان پذیرایی سفرای خارجی بنا گردید.

4- بازار قیصریه:

سر در بازار قیصریه در ضلع شمالی میدان واقع شده و به عنوان ورودی اصلی بازار شاهی و محور اتصال اصفهان دوره سلجوقی و شهر دوره صفوی می باشد. کاشی کاری های بخش فوقانی سر در ، نمادی از برج قوس، به شکل نیم تنه انسان و نیم تنه ببر، با دم اژدها است که نشان از طالع شهر اصفهان و زایش آن را دارد.کاخ عالی قاپومسجد جامع عباسی

/ 0 نظر / 19 بازدید